Ultra Adapter

We współpracy z firmą Skyraster opracowaliśmy elektronikę do uniwersalnego adaptera szeregowego o nazwie Ultra Adapter.

 

Adapter posiada następujące interfejsy:

 • RS232 - standardowe złącze szeregowe, do komunikacji z urządzeniem peryferyjnym bądź PC
 • USB - złącze uniwersalnej magistrali szeregowej, do komunikacji z PC
 • Bluetooth - bezprzewodowe łącze zgodne ze standardem Bluetooth, do komunikacji z PC bądź urządzeniem peryferyjnym
 • RJ12 - złącze do komunikacji z urządzeniem peryferyjnym w standardzie napięć TTL/CMOS
 • RS232 - Bluetooth - transfer sygnału przewodowego RS232 w sygnał bezprzewodowy Bluetooth
 • RS232 - USB - transfer sygnału przewodowego RS232 w sygnał przewodowy USB
 • Bluetooth - USB - transfer sygnału bezprzewodowego Bluetooth w sygnał przewodowy USB
 • RJ12 - Bluetooth - transfer sygnału przewodowego TTL/CMOS w sygnał bezprzewodowy Bluetooth
 • RJ12 - RS232 - transfer sygnału przewodowego TTL/CMOS w sygnał przewodowy RS232
 • RJ12 - USB - transfer sygnału przewodowego TTL/CMOS w sygnał przewodowy USB
 • konwerter USB na wirtualny port COM
 • moduł Bluetooth 2.0 class 1 (zasięg 100m)
 • mikrokontroler AVR ATMega8
 • multipleksowanie sygnałów TX, RX
 • pomiar napięcia baterii

Dzięki zapewnieniu odpowiednich połączeń, urządzenie oferuje następujące tryby pracy:

W urządzeniu zastosowano następujące rozwiązania:

 • konwerter USB na wirtualny port COM
 • moduł Bluetooth 2.0 class 1 (zasięg 100m)
 • mikrokontroler AVR ATMega8
 • multipleksowanie sygnałów TX, RX
 • pomiar stanu baterii

Moduł przeszedł badania pod kątem zgodności elektromagnetycznej, odporności na wyładowania ESD oraz zgodności z dyrektywą niskonapięciową LVD.

GÓRA