W przypadku automatów sprzedających, najważniejszą rzeczą jest, aby automat był dostępny przez cały oczekiwany czas pracy. Aby spełnić to założenie opracowaliśmy system informatyczny ze stroną WWW do zarządzania posiadanymi automatami.

Po wdrożeniu systemu można zobaczyć wszystkie inserujące nas wskaźniki:

  • status maszyny (włączona / wyłączona);
  • obrót;
  • ilość towaru / materiałów eksploatacyjnych;
  • informacje o błędach (zapchanie wrzutnika etc.).

Po wystąpieniu którejś z awaryjnych sytuacji (maszyna wyłączona, niska ilość towaru) system powiadomi osobę obsługującą o problemie. 

GÓRA