Mosfet Board

Moduł Mosfet Board  powstał jako rozwinięcie urządzenia Relay Board.

Posiada on wszystkie funkcjonalności poprzedniego modułu, ale służy do sterowania obwodami prądu stałego DC.

 

Cechy:

  • sterowanie 8 urządzeniami naraz;
  • napięcie zasilania obwodów do 55V
  • prąd znamionowy do 30A (do 50A w impulsie)
  • pełna optoizolacja

Oprogramowanie jest w pełni zgodne z modułem Relay Board.

Moduł został przygotowany do sterownia elektrozaworami przy projekcie wyświetlacza wodnego.

GÓRA