Oprogramowanie które porojektujemy najczęsciej idzie w parze z projektowanymi urządzeniami. Przy aplikacjach preferujemy języki programowania C#, Java, C++, C. Całe oprogramowanie jest zbudowane przy pomocy licejcnonowanych komponetów (kompilatory, środowkisa IDE, biblioteki, grafiki). Każdy program wychodzący z naszych pracowni, jest przyjazny użytkownikowiu.

GÓRA