RelayBoard.v1.4.0.1718

RelayBoard.v1.4.0.1718
File Size:
338.24 kB
License:
Freeware
Date:
26 wrzesień 2014
Downloads:
1990 x

Aplikacja okienkowa do obsługi urządzenia Relay Board

Changelog

[v1.4.0.1718 08.03.12]
- Została dodana funkcja serwera. Dzięki tej funkcji można podłączyć się z telefonu/tabletu (obecnie wspierana jest platforma Android, w przyszłości również iOS) i sterować przekaźnikami
- Poprawiono błąd termianrza - w pewnych sytuacjach terminarz nie uruchamiał się poprawnie.
- Inne kosmetyczne poprawki.
[v1.3.6.1494 06.12.10]
- została dodana opcja sprawdzenia czy jest dostępna nowa wersja oprogramowania (zarówno automatycznie - przy starcie programu oraz ręczenie).
- możliwość ustawienia dowolnych skrótów klawiatury dla przekaźników (przycisk delete usuwa skrót).
[v1.3.5.1114 01.10.10]
- Włączony timer powodował zawieszenie programu. W pewnych sytuacjach o godzinie 00:00 program się wyłączał przy włączonym timerze.
- Poprawiono bug w schedulerze. Jeżeli były ustawione jakieś zadania na konkretny dzień tygodnia w pewnych sytuacjach nie działały poprawnie.
- Poprawiono problem z brakiem możliwości wyłączone komputera jeżeli program był włączony. Problem występował na niektórych komputerach i nie zawsze.
- Poprawiony został problem z nieprawidłowym działaniem opcji "Otwieraj ostatni port przy starcie". Problem występował na niektórych komputerach.
- Została dodana funkcja oznaczania włączonych przekaźników kolorem czerwonym. Na starszych systemach (min. Windows XP) włączone przekaźniki było ciężko zauważyć.
Po włączeniu opcji w zakładce ustawienia, włączone przekaźniki są oznaczone kolorem czerwonym;
- zmieniono nazwę "Małe okno" na "Kompaktowe okno".
- Dodano opcję maksymalizacji (dwuklik na pasku tytułu okna) okna kompaktowego, oraz zmiany jego rozmiaru ręcznie. Wszystkie przyciski są skalowane do rozmiaru okna.
Funkcja jest przydatna na ekranach dotykowych, oraz w innych miejscach. Ustawienia okna (położenie oraz rozmiar) są zapisywane po naciśnięciu na zapisz ustawienia w głównym oknie.
[v1.3.0.1016 25.10.10]
- dodano nową funkcję przekaźników astabilnych (przekaźniki chwilowe, włączone tak długo jak długo jest wciśnięty klawisz (na pilocie lub na myszce).
przekaźniki astabilne można albo włączyć w ustawieniach, albo uruchamiać środkowym przyciskiem myszki.
[v1.2.2.904 20.09.09]
- Dodano nowe funkcje w terminarzu:
- możliwość włączenia/wyłączenia timera w terminarzu;
- opcja "codziennie" została zamieniona na "cyklicznie" oraz jest możliwość ustawienia jej na "codziennie", "weekend" (sobota, niedziela), "pon-pt", oraz każdy inny dzień tygodnia osobno;
- dodana opcja linii poleceń "--scheduler:plik.xml" która zapisuje i odczytuje ustawienia schedulera z innego pliku niż domyślny;
- dodano opcje uruchomienia scheduler'a przy starcie, aby to zrobić należy wejść na zakładkę ustawień i zaznaczyć pole, lub dodać arg. linii poleceń "--schedulerOn" (wielkość liter ma znaczenie przedostania litera to duże 'O' jak Ola);
[v1.2.1.857 17.09.09]
- dodano funkcję terminarza (scheduler):
- możliwość planowania wielu zadań dla każdego z przekaźników;
- 3 typy zadań: włącz, wyłącz i przełącz (zmień stan na przeciwny);
- włączenie o dacie i czasie i włączenie codziennie o czasie;
- zapisywanie do pliku;
- Uwaga w przypadku wyboru trybu codziennego data jest ignorowana;
[v1.1.1.604 09.09.09]
- aby przystosować aplikacje do wersji obsługującej RC5 aplikacja została zmodyfikowana (odświeżanie w aplikacji po zmianie stanu pilotem)
- poprawiono literówkę w nazwie programu (z "Realy Board" na "Relay Board")
- dodano argumenty w linii poleceń (można zmodyfikować skrót aplikacji aby odpalał się z innymi ustawieniami, przydatne dla osób używających więcej niż jednego urządzenia
podłączonego do jednego komputera). Komendy wywołujemy odpalając aplikację z lini komend lub modyfikując skrót. np. RelayBoard.exe /settings:board1.xml
- argument "/settings:nazwapliku.xml" pozwala na zapisywanie ustawień do innego pliku. Wszystkie ustawienia będą odczytywane oraz zapisywane z/do tego pliku.
Dzięki temu, posiadając np 3 urządzenia tworzymy 3 skróty dla każdego z urządzeń ("RelayBoard.exe /settings:board1.xml", "RelayBoard.exe /settings:board2.xml", "RelayBoard.exe /settings:board3.xml"
Po odpaleniu każdego ze skrótów można zmienić nazwy przekaźników, ustawienia timerów i innych, a po zapisaniu będą one tyczyły się tylko "odpalonego skrótu".
- argument "/icon:ikonka.ico" pozwala zmienić ikonę aplikacji na dowolną. Ponownie przydatna opcja dla osób używających więcej niż jednego urządzenia.
Jeżeli utworzymy skróty jak powyżej i dodamy po "/settings:boardx.xml /icon:boardx.ico" to każda z aplikacja może mieć inną ikonę w trayu, oraz na pasku tytułowy aplikacji.
- argument "/tray" pozwala na uruchomienie aplikacji zminimalizowanej. Można np. dodać do autostartu i aplikacja będzie uruchamiała się zminimalizowana do tray (ikony w prawym
dolnym rogu koło zegarka)
[v1.1.0.532 04.06.09]
- dodano funkcję małego okna. Teraz po skonfigurowaniu można przełączyć się (klikając prawym przyciskiem myszki na ikonkę w tray) na mniejsze okienko.
Można ustawić opcję aby okno to było zawsze na wierzchu, oraz aby aplikacja po włączeniu otwierała się w małym oknie. W małym oknie opisy przekaźników
pokazują się jako "hint'y" (po najechaniu myszką na przycisk, w chmurkach).
- Opcja „close to tray”. Jeżeli jest ona zaznaczona to główne okno aplikacji po kliknięciu na "X" zamknie się do tray'a (w prawym dolnym rogu koło zegarka). Można wtedy zamknąć aplikację
klikając prawym i „zakończ” w tray'u.
- Możliwość wyłączenia skrótów klawiatury.
- Grupy przekaźników. Aby dodać przekaźniki do jednej grupy należy w ustawieniach w polu "Grupa" wpisać tą samą nazwę. Przekaźniki w jednej grupie
charakteryzują się tym, że tylko jeden z nich może być w danej chwili załączony.
- Blokada przekaźników. Dla każdego przekaźnika w ustawieniach można zaznaczyć opcję "Zablokuj". Po zaznaczeniu tej opcji nie będzie można zmienić
stanu przekaźnika, myszką ani klawiaturą, chyba że zostanie wciśnięty klawisz "Shift", lub odznaczone pole "Zablokuj" w ustawieniach.
- Zapisywanie pozycji okna po kliknięciu na "Zapisz ustawienia", następnie po otwarciu aplikacji okna (zarówno duże jak i małe) są w tym samym miejscu.
- Możliwość odpalenia timer'a po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na przycisk przekaźnika (można wyłączyć w ustawieniach). Działa w małym i dużym oknie.
- W przypadku wyboru niewłaściwego portu COM wyświetlany jest błąd i aplikacja się nie wyłącza.
- Został przeorganizowany panel ustawień.
[v1.0.3.137 29.04.09]
- aplikacja okienkowa wkońcu dorobiła się ikony.
[v1.0.2.125 20.04.09]
- poprawiono metodę RelayBoard.IsON(byte)
- poprawiono metody zwracające dane (Get,IsON,IsOFF), metody nie zwracały błędu jeżeli wybrano zły port com, któr po otwarciu był portem echo - zwracał to co na niego wysłaliśmy.
- w aplikacji konsolowej w przypadku błędu wyświetlany jest błąd i pomoc
- ponieważ poprawiono bilbiotekę zmiany te dotyczą też aplikacji (zarówno konsolowej jak i okienkowej)
[v1.0.1.124 15.04.09]
- Dodano obsługe ikonki w tray'u (kliknięcie prawym przyciskiem w ikonkę rozwija menu).
[v1.0.0 21.04.09]
- Pierwsza stabilna wersja.

 
 
 
Powered by Phoca Download
GÓRA